Erityisnuorisotyö

Asiat solmussa? Nuorisopalveluiden erityisnuorisotyötä tekevät ohjaajat auttavat, kun elämä kolisee. Meidän kanssa voit keskustella, jos mieltäsi vaivaa esimerkiksi:

· kaverisuhteet
· yksinäisyys
· harrastukset
· koulunkäynti
· päihteet

Meillä ei ole sellaista aihetta mitä ei voitaisi yhdessä puida! Yhdessä mietitään miten nämä pulmat ratkaistaan. Autamme myös löytämään oikeat auttavat tahot, jos meidän osaamisemme ei riitä. Me pyrimme siihen, että nuori löytää omat voimavaransa ja pystyy hyödyntämään niitä omassa arjessaan.

Yksilöohjaus

Erityisnuorisotyön tarkoituksena on tukea nuoria erilaisissa elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Työskentely lähtee aina nuoren tarpeista ja voi keskittyä esimerkiksi ihmissuhteiden vahvistamiseen, päihteiden käytön vähentämiseen tai nuoren elämänhallinnan tukemiseen. Yhteyttä työntekijöihin voi ottaa nuori itse, nuoren huoltajat tai yhteistyötahot.

Verkostoyhteistyö

Erityisnuorisotyö on moniammatillista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, kuten seurakunta, nuorisoalan järjestöt, koulut, poliisi ja sosiaali- ja terveysala. Verkostotyön tavoitteena on tukea nuorta kokonaisvaltaisesti elämän eri alueilla. Erityisnuorisotyö on mukana Risu-toiminnassa, joka on moniammatillinen työote alle 18-vuotialle rikoksentekijöille. Yhteistyötä tehdään myös toiminnan kautta, esimerkkinä ART-ryhmät, joita vedetään yhdessä sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa. Tarvittaessa ohjaamme myös kohdennettuja pienryhmiä

Jalkautuva erityisnuorisotyö

Jalkautuva erityisnuorisotyö on nuorten kohtaamista, tukemista ja ohjausta julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Jalkautuvat erkat kohtaavat nuoria esimerkiksi kauppakeskuksissa, kirjastoissa, kaduilla ja puistoissa, nuorten omalla alueella ja nuorten omilla ehdoilla. Tavoitteena on luoda nuorille mahdollisuus turvalliseen aikuiskontaktiin.

Yhteystiedot

Erityisnuorisotyöntekijät löydät Monitoimitalo 13:sta, joka sijaitsee hotelli Tammerin vieressä osoitteessa Satakunnankatu 13.

Jenni Tenkula

nuoriso-ohjaaja, erityisnuorisotyö
041 730 5612
jenni.tenkula(a)tampere.fi

Kirsi Hänninen

Nuoriso-ohjaaja, erityisnuorisotyö
p. 040 027 9539
kirsi.hanninen(a)tampere.fi

Meri Rontu

Nuoriso-ohjaaja, jalkautuva erityisnuorisotyö
044 430 9345
meri.rontu(a)tampere.fi

Elisa Laitonen

Nuoriso-ohjaaja, jalkautuva erityisnuorisotyö
041 730 3541
elisa.laitonen(a)tampere.fi

Jarkko Sirainen

Nuoriso-ohjaaja, erityisnuorisotyö
p. 041 730 4037
jarkko.sirainen(a)tampere.fi