Erityisnuorisotyö2018-07-27T11:17:40+00:00

Erityisnuorisotyö

Nuorisopalveluissa erityisnuorisotyötä tehdään tällä hetkellä pääosin erilaisten pienryhmien ja koululuokkien kanssa. Koulutyössä erityisnuorisotyöntekijän tehtävänä on tukea oppilaiden menestymistä, auttaa heitä löytämään omat voimavaransa ja hyödyntämään niitä sekä kouluyhteisössä että yleensä elämässä. Tavoitteeseen pyritään erilaisin toiminnallisin menetelmin.

Läsnäoloa

Erityisnuorisotyön tarkoituksena on tukea nuoria erilaisissa elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Työ keskittyy ihmissuhteiden vahvistamiseen, päihteiden käytön vähentämiseen ja nuorten elämänhallinnan tukemiseen.

Ryhmätoimintaa

Pienryhmätoiminta tarjoaa vaihtoehtoista vapaa-ajantoimintaa erilaisten harraste- ja toimintaryhmien sekä viikonloppuleirien puitteissa. Pienryhmätoimintaa ovat myös erilaiset projektit, retket, kahvitteluhetket jne.

Yhteistyötä

Työ on moniammatillista yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, koulujen, poliisin, sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden sekä vapaaehtoisten aikuisten kanssa. Yhteyttä työntekijöihin voi ottaa joko nuori itse, nuoren huoltajat tai yhteistyötahot.

Yövuoro

Yövuoro on katupartiotoimintaa, jota järjestetään yhdessä nuorisotyön ammattilaisten ja koulutettujen vapaaehtoisen kesken. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen erityisesti keskusta-alueella sekä tukea erityisnuorisotyön keinoin alueellista toimintaa. Toiminta kohdennetaan ensisijaisesti alle 18–vuotiaisiin nuoriin.

Nuoriso-ohjaajien mukana Yövuorossa päivystävät vapaaehtoiset toimivat tukea ja turvaa tarjoavina aikuisina sekä ottavat kontaktia kadulla kohtaamiinsa lapsiin ja nuoriin. Työn yhtenä tavoitteena on mahdollistaa nuorten ja aikuisten välistä luottamuksellista keskustelua.

Jalkautumisten aikataulu

RISU-toiminta

Risu-toiminta on moniammatillinen työote alle 18-vuotiaille rikoksentekijöille. Toiminta sijoittuu ehkäisevän lastensuojelun kenttään. Moniammatillisen työryhmän muodostavat Tampereen Sosiaalipäivystys, Tampereen Nuorisopalvelut, Tampereen Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Tukipalvelut, Tampereen kaupungin perusopetus, Ohjaus- ja toimintakeskus Messi, Seurakuntien Nuorisotyö ja Sisä-Suomen poliisi.

Toiminnan tavoitteena on puuttua nopeasti nuoren rikolliseen käyttäytymiseen, kartoittaa elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti nuoren ja perheen kanssa sekä ohjata nuori tarvittavien tukitoimien pariin.

Huolella-verkosto

Huolella-verkosto on osa Tampereen kaupungin erityisnuorisotyötä, joka laajan yhteistyöverkoston avulla pyrkii ehkäisemään ja vähentämään nuorten päihteidenkäyttöä. Huolella-verkoston väki ei halua kieltää hauskanpitoa, vaan nostaa keskusteluun nuorten päihteiden käytöstä asioita, jotka huolestuttavat ja mietityttävät nuorten parissa toimivia.

Keskusteluun halutaan saada mukaan sekä aikuiset että nuoret. Nuorille viesti on, että päihteettömyys on aina hyvä vaihtoehto. Kaverista pidetään huolta ja tolkun täytyy olla tallella juhliessakin.

Yhteystiedot

Erityisnuorisotyöntekijät löydät osoitteesta Puutarhakatu 2, aivan Laikunlavan ja Frenckellin aukion välittömästä läheisyydestä. Samassa osoitteessa toimii nykyään myös aiemmin Tammelassa Kullervonkadulla toiminut Nuorten Talo henkilökuntineen.

Lilla Haapakoski

Nuoriso-ohjaaja
Huolella-verkosto, RISU
p.040 806 2830
lilla.haapakoski(a)tampere.fi

Kirsi Hänninen

Nuoriso-ohjaaja
p. 040 027 9539
kirsi.hanninen(a)tampere.fi