Kult Tour -nuoria

Kult Tour – Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikot

Onko tahonne järjestämässä marraskuun 2016 aikana tapahtumaa, kurssia, näyttelyä tai leiriä tms. ja haluaisitte tiedottaa siitä 13–17-vuotiaille nuorille laajasti Pirkanmaan alueella?

Useat Pirkanmaan kuntien nuorisotoimet kokoavat yhteisesti nuorille suunnattuja ja sopivia kulttuurijuttuja sähköiseen ohjelmaan, jonka sisällöstä tiedotetaan laajasti Pirkanmaan alueella julistekampanjan sekä sähköisen median kautta. Kulttuuriviikkojen sähköinen ohjelma tulee luettavaksi syksyllä avattaville www.kulttour.fi -sivuille ja ohjelma julkaistaan lokakuun puolivälissä. Ilmoittaminen sähköisessä ohjelmassa on ilmaista! Tampereella viikkojen ohjelmaa tullaan painattamaan myös paperiversiona lähinnä nuorisokeskuksiin ja kirjastoihin jaettavaksi.

Mukaan kulttuuriviikoille voi tulla mikä taho tahansa. Pääasia on, että tapahtuma järjestetään marraskuun aikana ja tapahtumien tulee olla päihteettömiä sekä hyvän maun mukaisia. Toiminnot voivat olla esim. kunnan, järjestöjen, yhdistysten, seurakunnan, vapaiden toimintaryhmien, teattereiden, kulttuuriosuuskuntien tms. järjestämiä.

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on luoda nuorille mahdollisuuksia kohdata monipuolisesti kulttuuria, lisätä nuorten mahdollisuuksia osallistua heitä kiinnostaviin tapahtumiin yli kuntarajojen sekä tehostaa nuorille suunnattujen tapahtumien markkinointia.

Mikäli haluatte ilmoittaa kulttuuriviikkojen sähköisessä ohjelmassa, ilmoita seuraavat tiedot Piritta Brusille osoitteeseen piritta.brusi(at)tampere.fi:

  1. Tapahtuman/toiminnon nimi (otsake)
  2. Viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika
  3. Tapahtumapaikan nimi ja sulkuihin tapahtumapaikan katuosoite sekä paikkakunta
  4. Lyhyt kuvaus tapahtumasta / toiminnosta
  5. Mahdolliset erityisehdot esim. osallistumismaksut, tarkempi kohderyhmä (jos sellainen on)
  6. Järjestävä taho
  7. Lisätietoja antavan henkilön/ nettisivun tms. tiedot

Malli:
Askartelupaja
Ti 5.11. klo 17.00-21.00
Nuorisotila Nuokku (Kauppatie 7-9, Kuru)
Askartelupajassa voi askarrella esim. isänpäiväkortin/lahjan
Järj. Ylöjärven nuorisopalvelut
Lisätietoja: Maija Meikäläinen p. 123 456 789
etunimi.sukunimi(a)ylojarvi.fi

Aineistojen viimeinen palautuspäivä on 25.9.2016.

Mikä? Kenelle? Milloin? Missä?

Kult Tour eli Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikot. Pääkohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset 13–17-vuotiaat nuoret. Koko marraskuun ajan, eri viikonpäivinä ja eri kellonaikoina, eri puolilla Pirkanmaata.

Mitä?

Paljon kaikkea: mm. teatteria, taidetta, musiikkia, tanssia, sirkusta ja näyttelyitä. Ideana on, että mukana olevien kuntien alueella eri toimijoiden toteuttamat kulttuuritapahtumat (jotka on järjestetty nuorille tai jotka sopivat myös nuorille) kootaan yhteen saman nimen alle.

Miksi?

Tarkoituksena on tehostaa tapahtumien markkinointia ja nuorten mahdollisuuksia saada tietoa sekä osallistua heitä kiinnostaviin tapahtumiin yli kuntarajojen. Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus kohdata monipuolisesti kulttuuria.