Lasten Parlamentti2018-07-29T20:44:16+00:00

Lasten Parlamentti

Tampereen Lasten Parlamentti (TLP) on vuonna 2001 Tampereella perustettu alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin.

Suurkokous

Tampereen Lasten Parlamentissa ”ylintä päätösvaltaa” käyttää suurkokous, joka kokoaa kaksi edustajaa kustakin alakoulusta  kahdesti vuodessa (joulu- ja toukokuu) kaupunginvaltuuston istuntosaliin. Suurkokouksessa käsitellään edustajien tuomia asioita ja aiheita, asiantuntijoiden tuomia lasten elämään liittyviä aiheita sekä Tampereen Lasten Parlamentin omaan toimintaan liittyviä asioita. Näitä ovat tulevan vuoden toimintasuunnitelma, kuluneen vuoden toimintakertomus sekä 10 00 euron toimintarahasta päättäminen.

Hallitus

Suurkokouksen valmistelee ja järjestää 20-jäseninen hallitus, jonka suurkokous valitsee kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu kahdesti kuukaudessa ja käsittelee Lasten Parlamentin oman toiminnan lisäksi kaupungin eri yksiköissä valmisteilla olevia asioita, kertoen niihin tamperelaisten lasten mielipiteen. Osa aiheista viedään suurkokoukseen, jossa on mahdollisuus lasten laajempaan kuulemiseen. Hallitus vie eteenpäin myös lapsilta itseltään tulleita aloitteita. Mikäli sinulla on mielessäsi tamperelaisia lapsia koskevia asioita, joita tahtoisit parantaa tai kehittää, ota yhteys hallitukseen Miia Nivalan kautta.

Alueelliset parlamentit

Tampereen Lasten Parlamentin toimintamallia muutettiin vuoden 2012 syksystä, jolloin Tampereen Lasten Parlamentille perustettiin kahdeksan alueellista parlamenttia. Nämä kokoontuvat neljästi vuodessa koulupäivän ajaksi käsittelemään oman alueen asioita. Aiheet tulevat lapsilta itseltään sekä kaupungin eri yksiköiltä. Alueellisten parlamenttien toiminta on vapaamuotoisempaa ja toiminnallisempaa kuin esimerkiksi suurkokouksissa ja hallituksen toiminnassa. Alueellisten parlamenttien edustajat tulevat koulujen oppilaskunnista. Mikäli sinulla on asioita, joihin haluaisit vaikuttaa asuinalueellasi, otathan yhteyttä koulusi alueellisen parlamentin edustajiin. He tuovat asiat tapaamisiin.

Info

Lisätietoa

Miia Nivala
Nuoriso-ohjaaja
p. 050 322 6379 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi

Sinun mahdollisuutesi vaikuttaa

Kerro ideoista tai huolenaiheista Lasten Parlamentille. Voit ottaa yhteyttä suoraan Lasten Parlamentin toimintaa ohjaavaan Miia Nivalaan. Miialta saat myös tietoa, miten pääset mukaan vaikuttamaan monin eri tavoin.