Nuorisovaltuusto

Tampereen nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, joka pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa sekä heidän vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksiaan. Nuorisovaltuusto tekee kannanottoja, mielipidekirjoituksia, lausuntoja, sekä aloitteita kaupunginvaltuustolle tärkeinä pitämistään asioista. Se edustaa nuoria kaikissa sille tärkeiksi koetuissa lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa. Nuorisovaltuusto kiertää myös yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa esittelemässä toimintaansa. Tampereen nuorisovaltuusto on perustettu vuonna 1998, jolloin se sai nimen Nuorisofoorumi. Nimi vaihdettiin keväällä 2015 suurkokouksessa Nuorisovaltuustoksi.

Nuorisovaltuuston toimintaan voivat ottaa osaa kaikki Tampereella asuvat ja/tai opiskelevat 12-22 vuotiaat nuoret. Nuorisovaltuuston jäseneksi pääsee osallistumalla kahteen Nuorisovaltuuston varsinaiseen kokoukseen. Vastuussa Nuorisovaltuuston toiminnasta on yhdeksän hengen hallituksella. Hallitus valitaan kaupunginlaajuisilla vaaleilla kahden vuoden välein. Ehdokkaaksi vaaleihin voi asettua jos on Tampereen Nuorisovaltuuston jäsen tai omaa muuta vastaavaa nuorisovaltuusto kokemusta. Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi kalenterivuotta vuodesta 2021 eteenpäin. Ensimmäiset kaupunginlaajuiset hallitusvaalit järjestetään vuoden 2020 syksyllä.

Nuorisovaltuusto on Sinua varten!

Kerro ideoista tai huolenaiheista nuorisovaltuustolle. Mikäli asiasi koskee yhteistyötä tai nuorisopalveluita, voit kysyä asiasta nuoriso-ohjaaja Laura Saartoalalta, jonka yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Lähetä terveisesi
Nuva

Suurkokous

Suurkokous on nuorisovaltuuston ylintä päätösvaltaa käyttävä elin ja siellä päätetäänkin nuorisovaltuuston suurimmat ja tärkeimmät linjaukset. Suurkokoukseen voi osallistua kuka tahansa Tampereella asuva tai opiskeleva 12–22-vuotias nuori täysin äänivaltaisena edustajana vaikuttamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Suurkokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa perinteisesti keväällä ja syksyllä.

Kevät- ja syyseminaari

Seminaareihin kutsutaan Tampereen oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten edustajat yläkouluista, lukioista sekä ammatillisista oppilaitoksista tapaamaan nuorisovaltuustoa. Seminaareissa keskustellaan nuoria koskevista ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista, kouluttaudutaan ja kuullaan mielenkiintoisia paneelikeskusteluja. Seminaarit järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Kokoukset

Tampereen nuorisovaltuuston kokouksissa käsitellään nuorisovaltuuston vastuualueiden ajankohtaiset asiat, mahdolliset aloitteet sekä nuorisovaltuuston sisäiset asiat. Kokoukset ovat kaikille avoimia. Jäseneksi pääsee käymällä kahdessa kokouksessa. Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, voit tulla seuraamaan, keskustelemaan ja osallistumaan kokouksiimme Monitoimitalo 13:sta (Satakunnankatu 13). Nuorisovaltuuston kokoukset alkavat aina klo 16:30 ja sitä ennen järjestetään yhteinen kahvihetki klo 16:00–16:30.

.

Kokoukset

Vastuualueet

Nuorisovaltuusto on jakautunut toimintaansa helpottaakseen neljään eri vastuualueeseen: hallinto, edunvalvonta, tapahtumat ja viestintä, joita johtaa varapuheenjohtajat poikkeuksena hallinnon vastuualue, jota johtaa nuoriso-ohjaaja.

Edunvalvonnan vastuualue ajaa Nuorisovaltuuston tavoitteita, vastaa aloitteista ja kannanotoista sekä on päävastuussa kaupunginlaajuisten hallitusvaalien järjestämisestä. Tapahtumien vastuualueen tehtävänä on ideoida ja järjestää Nuorisovaltuuston tapahtumia, kuten seminaareja, suurkokouksia ja hupitapahtumia. Viestinnän vastuualue vastaa Nuorisovaltuuston markkinoinnista, näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämisestä, sekä toiminnan tiedotamisesta nuorten keskuudessa. Viestinnän tehtävänä on myös yhteyksien muodostaminen ja ylläpito muiden kuntien nuorisovaltuustoihin, paikallisiin järjestöihin- ja oppilaitoksiin. Vastuualueet kokoustavat noin kerran kuussa ja niiden kokoukset ovat avoimia kaikille Nuorisovaltuuston toiminnasta kiinnostuneille.

Info

Kiia Koukku

Puheenjohtaja
nuorisovaltuusto(a)tampere.fi

Laura Saartoala

Nuoriso-ohjaaja
050 385 0222
laura.saartoala(a)tampere.fi

Arttu Vuori
1. varapuheenjohtaja
Some- ja kampanjavastaava
arttu.vuori(a)outlook.com

Leo Boström
3. varapuheenjohtaja
Tavoite- ja hankevastaava
leobostrom(a)gmail.com

Mitra Jaferi
Sihteeri
mitra.jaferi(a)gmail.com

Rafael Majaharju
Jäsenistövastaava
rafael.majaharju(a)icloud.com

 Antti Järvelä
2. varapuheenjohtaja
Virkistysvastaava
contactanttijarvela(a)gmail.com

Maria Markkula
Sihteeri
maria(a)markkula.fi

Aada Aho
Yhteistyövastaava
aaduskaj123(a)gmail.com

Inka Pekkola
Vaikuttamistapahtuma- ja vaalivastaava
inkamatildan(a)gmail.com

Esityslistat ja pöytäkirjat