Seudullinen nuorisotyö

Tampereen kaupunkiseudun kuntien alueella tehtävää nuorisotyötä koordinoi seudullisen nuorisotyön koordinaattori, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Koordinaattorin työtehtävät muotoutuivat kolmivuotisen hankkeen aikana ja tätä työtä koordinaattori jatkaa koko kaupunkiseudun alueella hyödyntäen hankekaudella kehiteltyjä toimintoja ja tuloksia sekä kehittämällä edelleen kaupunkiseudun nuorisotyötä.

Pirkanmaan nuorisotyöpäivät 14.12.

Pirkanmaan nuorisotyöpäiviä vietetään 14.12. Monitoimitalo 13:ssa. Tutustu päivän ohjelmaan (pdf) >>

Seutukunnallisen nuorisotyön taustaa

Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) välillä on ollut pitkäaikainen perinne nuorisotyötä koskevan tiedon vaihtoon. Syksyllä 2011 järjestetyssä tapaamisessa keskusteltiin laajemmista strategisista kehittämistarpeista ja todettiin yksimielisesti seudullisen ohjelmatyöprosessin tarpeellisuus ja lähdettiin toteuttamaan nuorisotyöohjelmaa vuosille 2013–2016.

Nuorisotyöohjelma

Seudullinen nuorisotyöohjelma laadittiin vuosille 2013-2016. Sen tavoitteena oli suunnata kuntien paikallistason toimintaa yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmassa korostettiin monialalaista ja kuntarajojen ylittävää yhteistyötä ja toiminnan painopisteet johdettiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta.  Uusi nuorisotyön ohjelma tulee kaudelle 2017-2019.

Tutustu Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelmaan 2017–2020 (pdf 9,7 mb)

Nuorisokysely 

Hankkeessa toteutettiin keväällä 2014 ja 2016 yhteinen nuorisokysely kaupunkiseudun 7.-9.-luokkalaisille nuorille. Nuorten vastausten kautta saatiin tietoa nuorten kotioloista, vapaa-ajasta ja hyvinvoinnista sekä kartoitettiin kokemuksia, mielikuvia ja ehdotuksia nuorten toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2014 tuloksissa esille nousi nuorten kokeman kiusaamisen määrä. Tähän pyrittiin löytämään ratkaisuja sekä ennaltaehkäiseviä toimintamalleja. 

Info

Lisätietoa

Kirsimari Peltomäki
Ts. Seudullisen nuorisotyön koordinaattori
040 806 2968

kirsimari.peltomaki@tampere.fi