Seudullinen nuorisotyö

Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) alueella tehtävää nuorisotyötä koordinoi seudullisen nuorisotyön koordinaattori, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Koordinaattorin työtehtäviin kuuluu muun muassa kaupunkiseudun yhteisen nuorisotyöohjelman päivittäminen, eri yhteistyöryhmien toiminnan koordinointi sekä seutukunnallisten koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen. Seudullisen nuorisotyön koordinaattori syventää kuntien välistä yhteistyötä sekä kehittää kaupunkiseudun nuorisotyötä!

Seutukunnallisen nuorisotyön taustaa

Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on ollut pitkäaikainen perinne nuorisotyötä koskevan tiedon vaihtoon. Seudullinen nuorisotyö sekä ensimmäinen Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma syntyi Rajatonta riemua – hankkeen myötä 2013 -2016. Ensimmäisen nuorisotyöohjelman tavoitteena oli suunnata kuntien paikallistason toimintaa yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Nuorisotyöohjelman tuloksia on muun muassa keväällä 2014 ja 2016 toteutetut nuorisokyselyt kaupunkiseudun yläkouluikäisille nuorille. Kyselyjen avulla saatiin tietoa nuorten kotioloista, vapaa-ajasta ja hyvinvoinnista sekä kartoitettiin ehdotuksia nuorten toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisen nuorisotyöohjelman aikana myös nuorisovaltuustot vakiinnuttivat toimintansa sekä luotiin eri työmuotojen seutukunnallisia verkostoja. Rajatonta riemua -hankkeen jälkeen seudullinen nuorisotyö vakiinnutettiin.

 

Nuorisotyöohjelma 2017 -2020

Tampereen kaupunkiseudun toisen nuorisotyöohjelman painopisteitä ovat nuorten työelämävalmiuksien vahvistaminen, nuorten aktiivisuuden lisääminen, digitalisaatio sekä kaupunkiseudun toiminnan kehittäminen. Jo ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana kaupunkiseudulla on saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Kunnat ovat muun muassa kehittäneet uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien tukemiseksi, nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia on lisätty merkittävästi sekä digitaalista nuorisotyötä on kehitetty valtavasti, jopa valtakunnallisesti.

Kaupunkiseudun nuorista koottu ohjausryhmä on seudullisen nuorisotyön koordinaattorin kanssa kehittänyt nuorten osallisuutta sekä maakunnallista nuorisovaltuustomallia. Vuoden 2019 alusta käynnistyikin Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanke. Hankkeessa on tarkoitus kehittää lasten ja nuorten vaikuttamis- ja osallistumiskokonaisuutta Pirkanmaalla niin, että mukaan vaikuttamaan saadaan mahdollisimman moni eri elämäntilanteessa oleva lapsi ja nuori.

2017-2019.

Info

Lisätietoa

Elina Peippo
Seudullisen nuorisotyön koordinaattori
040 806 2968
elina.peippo(a)tampere.fi