Osallisuus ja vaikuttaminen

Nuorisopalvelut tukee toiminnallaan lasten ja nuorten osallisuutta moni eri tavoin. Tajoamalla mahdollisuuden vaikuttaa, edistämme lasten ja nuorten kasvamista yhteisöjensä tärkeiksi ja arvostetuiksi jäseniksi, jotka pystyvät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin sekä kasvavat osallistuviksi kansalaisiksi. Vaikuttaa voi monella tavalla.

Tampere on lasten ja nuorten kaupunki, jossa lapsuus ja nuoruus tunnustetaan arvokkaina ikävaiheina. Lapsilla ja nuorilla on oikeus ikänsä mukaiseen monipuoliseen ja hyvään palveluun. Heillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa sekä oikeus hyvinvointiin ja suojeluun niiden kaikissa muodoissa (Lapsi ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010).

Tampereen kaupunki on antanut lapsinäkökulmasta pormestarin pysyväismääräyksen vuonna 2008. Sen mukaan lapsinäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa, erityisesti kaupunkikehityksen kannalta strategisesti merkittävissä asioissa. Lapsinäkökulmassa kysytään lapsen ja nuoren mielipidettä sen sijaan, että kuultaisiin aikuisten ajatuksia siitä, mitä lapset ja nuoret ajattelevat.

Tampereella korostetaan asioiden valmisteluvaiheessa tapahtuvaa lasten ja nuorten kuulemista, jota kautta lapsi ja nuori kokee valmisteltavan asian omakseen. Tavoitteena on, että jo valmistelussa valitaan lapsille ja nuorille sopiva menetelmä osallistua.

Lasten Parlamentti

Tampereen Lasten Parlamentti (TLP) on vuonna 2001 Tampereella perustettu alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin.
Tutustu Lasten Parlamenttiin >>

Nuorisovaltuusto

Tampereen nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, joka pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa sekä heidän vaikuttamis- ja harrastusmahdollisuuksiaan. Nuorisovaltuuston toimintaan voivat ottaa osaa kaikki tamperelaiset yläluokilla tai toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Nuorisovaltuusto myös kiertää yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa esittelemässä toimintaansa.

Tutustu nuorisvaltuustoon >>

Pormestareiden kyselytunti

Nuorisopalvelut on vuosittain järjestänyt Pormestareiden kyselytunnin lapsille ja nuorille. Eri vuosina kysymyksiä pormestareille ovat olleet esittämässä ala- ja yläkoulun sekä toisen asteen opiskelijat. Syksyllä 2018 on vuorossa alakoululaisille suunnattu kyselytunti. Alakoulujen oppilaat valmistelevat koulussa kysymyksiä, joita he esittävät suullisesti pormestareille Pormestareiden kyselytunnilla.

Seuraava Pormestareiden kyselytunti järjestetään valtuustosalissa (keskusvirastotalo) torstaina 8.11.2018 klo 9

Huippujengi

Nuorisopalveluiden huippujengi on nuorten oma kohtaamispaikka! Tule mukaan suunnittelemaan ja tekemään erilaisia tapahtumia tai osallistu säännöllisiin tapaamisiin. Huippujengissä äänesi kuuluu!
Lisätietoa huippujengin toiminnasta saat nuoriso-ohjaaja Miia Nivalalta, p. 050 322 6379 tai sähköpostilla miia.nivala(a)tampere.fi

4. luokkalaisten vaikuttamispäivä

4. luokkalaisten vaikuttamispäivässä tamperelaiset 4. luokkalaiset pääsevät oppimaan erilaisia vaikuttamisen taitoja messutyylisessä ja toiminnallisessa tapahtuman. Seuraava vaikuttamispäivä järjestetään keväällä 2018.

Info

Lisätietoa

Päivi Laukamo
Johtava koordinaattori
050 528 7368
päivi.laukamo(a)tampere.fi